20-09-2010

DING DONG bij nummer 15 gaat de bel!

15 X een ander klosje garen.
Mijn 15 mooiste punnikklosjes.
15 verschillende knopen.
DING DONG ik hoor de bel.
Hallo! DING, hier ben ik
met de DONG rinkelhik
het is werkelijk DING
heel ernstig DONG
ik hoop niet DING
dat je schrikt DONG
maar ik heb DING
per vergissing DONG
je bel DING
ingeslikt DONG
( uit een boekje van; Jan Pienkowski)

9 opmerkingen: